צוואות מצולמות ומוקלטות

צוואות מצולמות ומוקלטות

עורך דין ירושה – צוואה בעדים

צוואה הינה מסמך משפטי מחייב בה מבטא המוריש טרם פטירתו את רצונותיו, משאלותיו ובקשותיו האחרונות לנעשה ברכושו לאחר פטירתו.

על אף העובדה כי הצוואה הינה ביטוי של רגשות ומשאלות, יש לתת  את הדעת  להיבט המשפטי של הצוואה, לרבות לנושא המיסוי בעת חלוקת נכסי נדל"ן, אופן הניסוח וחתימת הצוואה בפני עדים כדין, המעידים בחתימתם, כי הצוואה נחתמה על ידי המוריש, לאחר שנוכחו לדעת, כי חתם על הצוואה  מרצונו הטוב והחופשי בהיותו בדעה צלולה וללא אונס ו/או כפיה ו/או השפעה בלתי הוגנת.

צוואות מוקלטות ומצולמות (אופציה)

על מנת  להבטיח כי  הצוואה תמומש מבלי  שמתנגדיה ו/או מקופחיה יטענו לבטלותה בשל העדר צלילות דעת, ניתן לקבל חוות דעת של רופא מומחה (פסיכוגריאטר), כמו כן ניתן לערוך צוואה דיגיטאלית (מצולמת ומוקלטת) –  אשר תצורף לצוואה בעדים, בכתב, על פי הוראות חוק הירושה, ואשר מצלמת ומתעדת בשעת אמת  את המוריש בעת חתימתו על צוואתו האחרונה.

חוות הדעת הרפואית והצוואה הדיגיטאלית מהוות חיזוק ראייתי לכך שהצוואה נעשתה מרצונו הטוב והחופשי של המצווה אשר קבע את חלוקת רכושו בצלילות דעת גמורה ומתוך רצונו הכן והחופשי.

משרדנו, המתמחה גם בתחום הירושות והצוואות, מציע את הפתרון האולטימטיבי למניעת מריבות, סכסוכים משפטיים ומאבקים מיותרים בבתי משפט: עריכת צוואה כחוק וגיבויה על ידי עורך דין ירושה, בפורמט דיגיטאלי (מצולם ומוקלט על גבי דיסק).

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

שם מלא אימייל טלפון