הודעה לעיתונות:

בפסק דין בבית הדין האזורי בבאר שבע נקבע:
"הסכם עבודה הקובע כי הפיצויים כלולים בשכר, מחייב אישור של שר העבודה והרווחה"

בפסק דין, שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, קבע השופט משה טוינה: "סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי הסכם עבודה הקובע כי הפיצויים כלולים בשכר, מחייב אישור של שר העבודה והרווחה". בהעדר אישור כזה, דחה השופט את טענת הנתבעת- המעסיקה, לפיה הסכם ההעסקה חוסם את התובעת מלתבוע פיצויי פיטורין.
הרקע לעניין הוא תביעה, שהגישה הכוריאוגרפית הגב' טפלוב אירנה מאשדוד, באמצעות עורך דינה ביתן יורם כנגד גנס לאה – בית ספר להתעמלות.
טפלוב, אשר הועסקה ככוריאוגרפית בתקופה שבין ספטמבר 2003 עד לינואר 2005 פוטרה ממקום עבודתה בלא הודעה מוקדמת, בלא פיצויי פיטורין, ללא פדיון ימי חופשה וללא תשלום עבור ימי חג.
כאמור, הנתבעת התחמקה מתשלום פיצויי פיטורין בטענה כי בהסכם העבודה הפיצויים היו כלולים בשכר. כמו כן טענה הנתבעת כי בשל כשל תפקודי פוטרה הגב' טפלוב.
בפסק דינו, פסק השופט טוינה, כי הטענות בדבר כשל תפקודי לא הוכחו. "לא ניתן לשלול את זכותה של התובעת לתשלום פיצויי פיטורים. משלא פוטרה התובעת בנסיבות בהן ניתן לשלול את זכותה לפיצויי פיטורים, זכאית התובעת לדמי הודעה מוקדמת".

כמו כן נקבע כי הנתבעת- גנס לאה עברה על סעיף 5 לחוק הגנת השכר תשי"ח  1958, האוסר על המעסיק לקבוע שכר הכולל דמי חופשה או פדיון חופשה. לפיכך, זכתה התובעת לפדיון חופשה בסך 3,200 ₪ ולכך התווספו הפרשי ריבית והצמדה.

סה"כ זכתה התובעת בסכום העולה על 16,000 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. כמו כן, נפסק כי הנתבעת תשלם את הוצאות התובעת גם בשל דחיית התביעה שכנגד.
בא כוחה של הנתבעת, עורך הדין יורם ביתן הביע סיפוק מהחלטת בית הדין ואמר כי "הליך פיטוריו של אדם ממקום עבודתו הוא עניין רגיש ומורכב העוסק בכבודו של האדם ואני שמח כי בית הדין לעבודה מגלה רגישות והבנה כלפי עובדים".

SCAN0437_000